Kurumsal

 • Biyoanalitik metod geliştirme ve validasyonu
 • İlaç ve metabolitlerin biyolojik sıvılarından valide biyoanalitik metodlarla miktar tayini
 • Bitmiş ürün analizleri
 • Aktif maddelerin analitik metod validasyonu (tüm farmasötik formlarda)
 • Diğer laboratuvarlara metod transferi
 • Bitkisel ilaçların analiz çalışmaları

Klinik Araştırma: Bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak, advers olay veya reaksiyonlarını tanımlamak, emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek, güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmalardır.​

Klinik Departmanı;

* Klinik Çalışma Protokolü
* Olgu Rapor Formu
* Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

vb. dokümanları hazırladıktan sonra Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı başvuruları yapılır.. Bundan sonraki onay sürecini takip ederek destekleyici firma ile koordinasyon halinde çalışılır.
 

Analitik cihazlar:

 • LC-MS/MS
 • HPLC : DAD,UV dedektörlü

 • HPLC : FLD, UV dedektörlü  • GC-MS   Ülkemizde sözü geçen ilaç firmaları ve tıp fakülteleri ile çalışılmaktadır.