Hakkımızda

İstanbul Üniversitesi İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi

      İLAM, ilaç ve kozmetik sanayinin araştırma ve geliştirme çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu klinik ve laboratuvar projelerini tasarlamayı, uygulamayı ve projeler sonucunda elde ettiği verileri raporlamayı amaçlamaktadır. 
Kuruluşumuz, sunduğu tüm hizmetlerde etkin bir kalite güvence sistemini uygulamaktadır. Bu amaçla tüm proseslerini / standart çalışma yöntemlerini, kalite yönetim sistemi altında tanımlamıştır.

İLAM İyi Klinik Uygulamaları Kliniği

      İstanbul Üniversitesi, İLAM İyi Klinik Uygulamaları Merkezi, ilaç araştırma geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan ve özellikle ilaçların farmakokinetik davranışını incelemeyi amaçlayan Faz I çalışmaları ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapmayı hedeflemektedir. Bu çalışmalar:
•    Biyoeşdeğerlik çalışmalarının uygulanması, örneklerin saklanması ve analiz laboratuvarına naklini,
•    Biyoyararlanım çalışmalarının uygulanması, örneklerin saklanması ve analiz laboratuvarına naklini,
•    Katılımcıların çalışma öncesi ve sonrası sağlık muayenelerinin yapılması, çalışma süresince gerekli sağlık parametrelerinin izlenmesini,
•    Klinik çalışma raporlarının hazırlanmasını kapsar.   

İLAM İyi Laboratuvar Uygulamaları Laboratuvarı

      İstanbul Üniversitesi İLAM İyi Laboratuvar Uygulamaları Laboratuvarı, ilaç araştırma geliştirme çalışmaları içerisinde yer alan ve özellikle klinik çalışmalar sırasında toplanan biyolojik örneklerin analitik tayin yöntemleri ile analizini yapmaktadır. Bu çalışmalar:
•    Biyolojik numunelerde biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları ve diğer klinik araştırmaların gerek duyduğu biyoanalitik analizlerin yapılmasını,
•    Biyolojik numunelerin analizlerinin yapılabilmesi için gerekli biyoanalitik metodların geliştirilmesi ve valide edilmesini,
•    Analizler sırasında ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak elde edilen tüm verilerin (bilgisayar verileri de dahil) izlenebilir olmasını kapsar.

Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN 

Müdür


Prof. Dr. Durişehvar ÖZER ÜNAL 

Müdür Yardımcısı


Prof. Dr. Yağız ÜRESİN

Müdür Yardımcısı


 Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN

Yönetim Kurulu Üyesi 

         

 Prof. Dr. Ahmet GÜL

 Yönetim Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK 

Yönetim Kurulu Üyesi


 Doç. Dr. M. Sedef ERDAL 

Raportör         İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLAM), 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde hizmet vermeye başlayan bir kamu kuruluşudur.

       Türkiye, klinik araştırmalar için uzman hekim sayısı ve nüfus yoğunluğu açısından birçok Avrupa ülkesinden daha fazla potansiyele sahiptir. Bu potansiyele rağmen ülkemizde Avrupa ve diğer ülkelere göre daha az klinik araştırma, BE/BY çalışmaları yapılmaktadır. Bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi için ülkemizde Klinik araştırmaların önemli aşamalarından biri olan sağlıklı gönüllülerle yapılacak olan BE/BY çalışmaları için Sağlık Bakanlığı onaylı bir Merkez olma zorunluluğu vardır. Üniversitemizde İlaç Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLAM) adı altında böyle bir merkez kurulmuş ve bakanlık onay belgesini alarak çalışmalarına başlamıştır.​

        Eczacılık mesleği insanların sağlığını koruyacak ve sağlığın kaybedildiği durumlarda hastaların iyileştirilmesinde kullanılacak etkin ve güvenilir ürünleri geliştirmeyi, bu ürünleri üretmeyi ve üretilen ürünleri hastalara güvenle ulaştırıp onların doğru şekilde kullanımından emin olmayı kapsar. İLAM'ın vizyonu ve misyonu da bu kapsamdan hareketle belirlenmiştir.

VİZYONUMUZ ve MİSYONUMUZ

“İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayacak etkin ve güvenilir  ürünleri araştırarak,   geliştirerek, üreterek ve izleyerek  ülkemize ve insanlığa katkı sağlamaktır.”