Gönüllü Sayfası

Gönüllülerin bir klinik araştırmaya katılmasının onlara yararı nedir?

Klinik denemeler çok ciddi ve ayrıntılı bir izleme gerektirir. Hasta gönüllüler çok iyi bir klinik bakım alırlar ve denenen yeni üründen tedavisi için yararlanabilirler. Sosyal sorumluluk ile yeni tedavilerin bulunmasına verdiği katkı ile başka hastaların da bu tedaviden yararlanabileceği hazzını duyarlar. 

Araştırmanın türüne göre böyle bir çalışmaya katılmak, kendi sağlık sorunlarını iyileştirme, yeni tedavilere önceden ulaşma gibi yararlar yanında bazen de sadece başkalarına veya topluma yararlı bilgiler sağlama amacını taşıyabilir.

Klinik araştırmalar ve yeni tedaviler, ancak gönüllülerin sosyal sorumluluğu sayesinde mümkün olabilmektedir. 


Klinik araştırmaya katılan gönüllülere ne tür bilgiler verilmelidir?

Bir klinik deneme, ancak ona katılanların uygun ve yeterince bilgilendirilmesi ve onlardan yazılı bilgilendirilmiş onay alındığı koşulda gerçekleştirilebilir. Klinik denemeye katılması önerilen veya bunu istediğini bildiren bireyin, araştırmayı yönetecek hekim veya onu temsil eden bir sağlık mensubu tarafından bilgilendirilmesi gerekir. Bu bilgilendirme en az aşağıdakileri bilgileri içermelidir:

 • Araştırmanın hedefi, yöntemi ve süresi,
 • Beklenen yararlar, olumsuzluklar, öngörülebilen tehlikeler,
 • Bilinen diğer tedavi seçenekleri,
 • Araştırma sonunda araştırmanın olası erken sonlandırılmasında veya araştırmadan çıkarılma durumunda alınacak tıbbi önlemler,
 • Etik Kurul onayının ve sağlık otoritesinin izninin alınmış olduğu,
 • Araştırma boyunca veya sonrasında temas kurulabilecek araştırma sorumlusunun iletişim bilgileri,
 • Aynı anda başka bir araştırmaya katılamayacağı,
 • Çalışmaya katılmama kararı verebileceği veya istediği zamanda hiçbir açıklama yapmadan çalışmadan ayrılabileceği, bu durumda da tedavisinin devam edeceği.

 • Gönüllü olmak için lütfen aşağıda linki verilen formu indirip ilam@istanbul.edu.tr adresine mail atabilir veya telefonla irtibata geçebilrsiniz.

  Katılımcı kayıt formu